O nás

 

Slunce v dlani, o.p.s. je navazující organizací na neziskovou oganizaci : Agentura SLUNCE, o.p.s., která je organizací, poskytující sociální služby pro seniory a zdravotně postižené již od roku 2000 v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Slunce v dlani, o.p.s. poskytuje služby terénní osobní asistence od roku 2015, jako registrovanou službu KÚ MSK pod identifikátorem služby: 3512159.
Slunce v dlani , o.p.s. – poskytuje terénní sociální službu na základě zákona č. 108/2006 Sb., a to službu osobní asistence jako terénní službu v bytech jednotlivých uživatelů služby nepřetržitě, tedy 7 dní v týdnu až 24 hodin denně . Služba je poskytována jako pomoc rodinám při celodenní péči o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou nebo o dítě či seniora v určité fázi bezmocnosti. Smyslem služby je zabezpečit uživatele tak, aby nemuselo dojít k nepřetržitému zatížení rodinných příslušníků. Služba je poskytována všem věkovým kategoriím uživatelů – dětem od 11 let věku až po starší seniory nad 80 let.

Terénní osobní asistenci vykonávají kvalifikovaní a vyškolení osobní asistenti, ošetřovatelé, popř. pečovatelé. Uživatelé jsou vybíráni z osob s chronickým onemocněním , s jiným zdravotním postižením , s kombinovaným postižením, s tělesným postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením a z řad seniorů, kteří jsou odkázáni z části, nebo zcela na pomoc jiné osoby. Jedná se o uživatele, kteří nemohou nebo nechtějí být umístěni v jakémkoliv sociálním zařízení.

Organizace Slunce v dlani se mj. snaží zabezpečit klidné, důstojné a bezbolestné stáří pro všechny potřebné uživatele – seniory, tzn. také pro seniory s těžkou stařeckou demencí, pro seniory po cévních mozkových příhodách popř. s následným ochrnutím, pro seniory s diagnozou Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby apod. Všechny tyto výše uvedené diagnozy a ještě mnohé další přinášejí seniorům nemalé bolesti. Ne vždy je dostačujícím prostředkem pro ztišení bolesti aplikace uklidňujících léků.

V mnoha případech platí staré české rčení o tom, že sdělená bolest je poloviční bolestí. Toto je jeden z aspektů poskytování osobní asistence, neboť asistent zabezpečuje péči o seniora nejen z hlediska hygieny, stravy, apod., ale také, a to řekla bych převážně, se zaměřuje velmi intenzivně na jeho psychický stav. V rámci zdokonalení duševního stavu provádí cvičení paměti a myšlení celkově, pomáhá při seberealizaci seniora – při onemocnění očí předčítá mnohdy ještě z naučných knih, ale také jen sedí a poslouchá, když senior má potřebu se vypovídat a „nikdo na něj nemá čas“. Takováto „bolest srdce“, kdy senior začíná mít pocit, že je nadbytečný, nepotřebný a na obtíž bývá velmi často bolestí největší.