DS Sluníčko – údaje o projektu

EU Zaměstnanost

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017300

Název projektu:  
Podpora vybudování a provozu dětské skupiny Sluníčko

Příjemce dotace:
Slunce v dlani, o.p.s.

Harmonogram projektu:  
1.6.2022 – 30.9.2022 vybudování dětské skupiny,
1.10.2022 – 30.9.2023 provoz dětské skupiny

Popis projektu:  
Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku – dětské skupiny Sluníčko

Místo realizace/adresa:  
Hlavní 118, Olbramice, PSČ 742 83                         

Cíl projektu:  
Rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.