Napsali o nás

 

p. Grűnberger
Děkujeme!
Chtěl bych touto cestou dodatečně poděkovat za péči, kterou jste věnovali mé mamince paní Marii Grűnbergerové v rámci terénní služby. Za dobu téměř 4-leté spolupráce jsme měli zkušenost s několika terénními asistentkami, z nichž každá byla lidsky i odborně na potřebné úrovni, schopná splnit požadavky jak k mé spokojenosti, tak zejména spokojenosti mé maminky.
Velmi náš příjemně překvapil a potěšil operativní přístup koordinátorky terénní asistence paní Jany Zielonkové při organizování zástupů nebo uvedení nové asistentky tak, aby byla zajištěna plynulá návaznost služeb. V poslední fázi života naší maminky jsme velmi ocenili znalosti a praktickou pomoc terénní asistentky p. Soni Burešové v oblasti zdravotní péče a morální podpory.
Přeji Vám mnoho zdaru a uspokojení ve Vaší záslužné práci.
Jiří Grűnberger

13. 7. 2016 p. Mittelmannová
Vážená paníředitelko,
Je to právě dva měsíce, co zemřel můj otec Lubomír Ellinger. Po této, pro nás tak smutné době, bych chtěla Vám i Vašíagentuře poděkovat. Po celou dobu starostlivosti o mého otce nám Vaše agentura, Vy osobně, byla vždy nápomocná a vyšla vstříc při naší situaci zkomplikované mým bydlištěm a prací v Bratislavě. Zároveň bych chtěla poděkovat Vašízaměstnankyni paní Libuši Bujokové, která mu byla v posledních měsících jeho života velkou oporou a laskavou a citlivou společnicí. Její pozornost nám dávala vždy jistotu, že je o tatínka dobře postaráno.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji mnoho úspěchu ve Vaší práci.
Pozdravuji,
Jarmila Mittelmannová, roz,Ellingerová

24. 10. 2014 p. Mihulová
Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych Vám alespoň touto cestou za celou rodinu Antonína Mihuly mnohokráte poděkovala za výbornou asistenci již zesnulé paní Libuše Mihulové. Téměř po celou dobu ,,nevyléčitelné nemoci“, s výjimkou onkologické léčby, byla Libuška v domácím prostředí v okruhu svých blízkých.
Tuto situaci bychom sami nezv|ádali bez pomocí Vaší agentury. Asistentky paní Jana Strakošová a Zdeňka Davidová prováděly svou práci s naprostou profesionalitou a poskytovaly po celou dobu podporu celé rodině. Od samého počátku asistence Libuška výborně vycházela s již zmíněnými asistentkami, a kdyby ještě mohla něco dodat, určitě by rovněž srdečně poděkovala.
Ještě jednou Vám mnohokráte děkuji a přejíco nejvíce spokojených klientů.
S pozdravem
Zuzana Mihulová