Podporují nás

 

Děkujeme!


V roce 2023 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu Osobní asistence

logo_msk 

Projekt terénní osobní asistence je realizován v roce 2023
s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

logo_ostrava


V roce 2022 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu Osobní asistence

logo_msk 

Projekt terénní osobní asistence je realizován v roce 2022
s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

logo_ostrava

CANIS SAFETY a.s.

CNC PRODUKT s.r.o

Nadace ČEZ

 


V roce 2021 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu Osobní asistence

logo_msk 

Projekt terénní osobní asistence je realizován v roce 2021
s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

logo_ostrava


V roce 2020 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu Osobní asistence

logo_msk 

Projekt terénní osobní asistence je realizován v roce 2020
s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

logo_ostrava


V roce 2019 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu Osobní asistence

logo_msk 

Projekt terénní osobní asistence je realizován v roce 2019
s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

logo_ostrava


V roce 2018 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu Osobní asistence

logo_msk 

Projekt terénní osobní asistence je realizován v roce 2018
s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

logo_ostrava

Realizace tohoto projektu je spolufinancována Evropskou unií.

V říjnu tohoto roku jsme se stali úspěšnými žadateli podaného projektu s názvem Kvalitnější služby pro klienty Slunce v dlani, o. p. s., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002344.

Projektem zvýšíme množství a kvalitu poskytovaných terénních sociálních služeb osobní asistence v Ostravě, protože tato forma sociální pomoci je zde značně poddimenzována. Pro uživatele sociálních služeb Slunce v dlani, o. p. s., zakoupíme zvedací zařízení a automobil, čímž urychlíme rekonvalescenci cílové skupiny zdravotně postižených a osob sociálně vyloučených nebo tímto vyloučením ohrožených a návrat do běžného života. To vše v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cílem projektu je během pořídit vybavení pro poskytování sociálních služeb terénní osobní asistence:

  • 2 ks zvedací zařízení na WC
  • 1 ks mobilní zvedací zařízení
  • 1 ks automobil s prostorem na invalidní vozík

a tím:

  • zkvalitnit naše sociální služby poskytované formou terénní osobní asistence: budeme poskytovat komplexnější služby pro více uživatelů najednou (až 10 uživatelům v jeden okamžik);
  • preventivně působit proti sociálnímu vyloučení cílové skupiny, protože budeme moci flexibilně reagovat na jejich zdravotní (mobilní zvedáky, transport k lékařům) i sociální (transport na kulturní a společenské akce, na úřady apod.) potřeby;
  • podpořit možnost rekonvalescence či pobytu uživatelů našich sociálních služeb v jejich přirozeném domácím prostředí: podpořit návrat do běžného života;
  • zvýšit úroveň sebeobslužnosti a samostatnosti uživatelů sociálních služeb;
  • zmírnit zatížení rodinných příslušníků uživatelů našich sociálních služeb (organizační, časové, finanční).

V roce 2017 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu Osobní asistence

logo_msk 

Projekt terénní osobní asistence je realizován v roce 2017
s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

logo_ostrava


V roce 2016 je Moravskoslezský kraj poskytovatelem dotace na službu Osobní asistence

logo_msk 

PROJEKT TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE JE REALIZOVÁN V ROCE 2016 S FINANČNÍ PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY.
logo_ostrava