Osobní asistence

TERÉNNÍ SLUŽBY
OSOBNÍ ASISTENCE

Naše motto: „Jsme tady, abychom Vám pomohli“

NAŠE POSLÁNÍ:
Slunce v dlani, o.p.s., poskytuje terénní služby osobní asistence dětem, zdravotně postiženým občanů, seniorům a  lidem s demencí, kteří se ocitli v závislosti na péči druhé osoby, podporu při získávání dovedností usnadňujících život s tímto onemocněním a podílí se na zachování jeho soběstačnosti a sebeobslužnosti.
Při práci s uživatelem používáme ergoterapeutické postupy, např. piktogramy, neverbální komunikaci, trénink paměti.
Současně zajišťujeme péči o osoby nevyléčitelně nemocné, kteří projevují zájem setrvat ve svém prostředí.

CÍLE SLUŽBY:
být nápomocni při soběstačnosti uživatele v základních životních dovednostech
umožnit uživateli nácvik nových dovedností spojených s jeho fyzickými a duševními schopnostmi
poskytovat podporu rodinným příslušníkům při zvládání obtížných situací v souvislosti se změnami zdravotního stavu jejich blízkých.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Slunce v dlani, o.p.s., poskytuje terénní služby osobní asistence dětem od 11 let věku a dále zdravotně postiženým občanům, seniorům a lidem s demencí, kteří se ocitli v závislosti na péči druhé osoby všech věkových kategorií až nad 80 let věku.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:
poskytnutí osobní asistence v bytech jednotlivých uživatelů
pomoc při zajištění stravy
příprava a podávání stravy
pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti (nácvik hrubé a jemné motoriky, trénink paměti)
další aktivizační činnosti (vertikalizace, procházky venku za pomoci asistenta, nácvik s rehabilitačním chodítkem, s holí, s balónem)
pomoc při zajištění chodu domácnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod k lékaři, do školy, do zájmových kroužků, návštěva úřadů, pošty, obchodů, hřbitovů  apod.)

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
je poskytována pružně, vzhledem k potřebám a zdravotnímu stavu uživatele (časová a prostorová flexibilita)
odpovídá potřebám každého jednotlivce