Aktuálně

Logo EU MMR

Realizace tohoto projektu je spolufinancována Evropskou unií.

V říjnu tohoto roku jsme se stali úspěšnými žadateli podaného projektu s názvem Kvalitnější služby pro klienty Slunce v dlani, o. p. s., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002344.

Projektem zvýšíme množství a kvalitu poskytovaných terénních sociálních služeb osobní asistence v Ostravě, protože tato forma sociální pomoci je zde značně poddimenzována. Pro uživatele sociálních služeb Slunce v dlani, o. p. s., zakoupíme zvedací zařízení a automobil, čímž urychlíme rekonvalescenci cílové skupiny zdravotně postižených a osob sociálně vyloučených nebo tímto vyloučením ohrožených a návrat do běžného života. To vše v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cílem projektu je během pořídit vybavení pro poskytování sociálních služeb terénní osobní asistence:

  • 2 ks zvedací zařízení na WC
  • 1 ks mobilní zvedací zařízení
  • 1 ks automobil s prostorem na invalidní vozík

a tím:

  • zkvalitnit naše sociální služby poskytované formou terénní osobní asistence: budeme poskytovat komplexnější služby pro více uživatelů najednou (až 10 uživatelům v jeden okamžik);
  • preventivně působit proti sociálnímu vyloučení cílové skupiny, protože budeme moci flexibilně reagovat na jejich zdravotní (mobilní zvedáky, transport k lékařům) i sociální (transport na kulturní a společenské akce, na úřady apod.) potřeby;
  • podpořit možnost rekonvalescence či pobytu uživatelů našich sociálních služeb v jejich přirozeném domácím prostředí: podpořit návrat do běžného života;
  • zvýšit úroveň sebeobslužnosti a samostatnosti uživatelů sociálních služeb;
  • zmírnit zatížení rodinných příslušníků uživatelů našich sociálních služeb (organizační, časové, finanční).